Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Praha Strahov, KURZ PRO ŽENY TRENÉRKY, Středočeský kraj

28.02.2020 08:00 - 29.02.2020 18:00
Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, Praha Strahov, KURZ PRO ŽENY TRENÉRKY, Středočeský kraj
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledových ukázkových tréninkové jednotky. Kurz je koncipován pro současné i potencionální trenérky dívčího a ženského fotbalu.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 28.2. 2020 - (08:00 - 20.00 hodin)
sobota 29.2. 2020 - (08.00 - 18.00 hodin)
náhledové trénink 28.2. 2020 od 17:00 - stadion Juliska - FK Dukla Praha

Lokality teoretické výuky – Praha 6 - Strahov
Lokalita praktické výuky – Sportovní areál SK Střešovice 1911 (UMT)

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj

Cena kursovného je 300,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

KURZ JE URČEN VÝHRADNĚ PRO ŽENY,KTERÉ JSOU NEBO SE CHYSTAJÍ BÝT TRENÉRKAMI DÍVČÍHO A ŽENSKÉHO FOTBALU


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
formulář potvrzení je možné využít vlastní nebo přiložený formulář
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje