Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, dorost, Hradec Králové, Královehradecký kraj

01.02.2023 15:00 - 31.03.2023 18:00
Habrmanova 192/2, 500 02 Hradec Králové,, dorost, Hradec Králové, Královehradecký kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Havel Roman, havel@fotbal.cz
Kurz je určen výhradně hráčům dorosteneckých kategorií z Královéhradeckého kraje!

Teoretická část proběhne online v termínech únor a březen, praktická část bude rozdělena na čtyři části během února a března 2022. O místech konání budou informováni přihlášení účastníci.

Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) písemný souhlas zákonného zástupce (u nezletilých účastníků)

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání:
Dle informací organizátora

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje