Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Třebíč, Kraj Vysočina

29.11.2019 17:00 - 01.12.2019 18:00
Třebíč, Třebíč, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin

Dále:
Aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie - první společný v den zahájení kurzu, druhý individuálně dle domluvy s lektorem
Je také nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání:
29.11.-01.12.2019

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje