Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Plzeň, Plzeňský kraj

25.11.2022 17:30 - 31.01.2023 18:00
Štruncovy sady 3, Plzeň, Plzeňský kraj
Cena kurzu: 4500,- Kč

Kontaktní osoba:
Skála Jiří, skala@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog s vloženou fotografií !!!)
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) potvrzerní o platbě

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Plzeňského KFS - KB, č.ú. 35 - 9037020217/0100, VS uveďte 22 , zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a druh licence (FAČR C, UEFA C, UEFA B)
Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (PKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) kurzu. NUTNO ZASLAT FAKTURAČNÍ ADRESU.

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků: 25.-26.11., 3.-4.12., 10.-11.12. a pak dva bloky v lednu 2023 podle společné domluvy s účastníky studia
Dle informací organizátora kurzu.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje