Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Praha, Středočeský kraj

25.11.2022 08:00 - 12.02.2023 18:00
Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 5900,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „B“ - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Může ho absolvovat trenér s již před tím absolvovanými kursy FAČR „C“ licence a UEFA „C“ licence.

Bloky výuky:
pátek 25.11. 2022 – neděle 27.11. 2022 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 06.01. 2023 – neděle 08.01. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 20.01. 2023 – neděle 22.01. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 10.02. 2023 – neděle 12.02. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)


Lokality teoretické výuky – Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS
Lokality praktické výuky – Praha 6, Cukrovarnická 1071, Sportovní areál SK Střešovice 1911


Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. NUTNO ZASLAT FAKTURAČNÍ ADRESU. (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz UEFA „C“ licence (dříve Grassroosts „C“ – licence)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn.
Grassroots leader certifikát není průkaz Grassroots C-licence)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje