Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Vlašim, Středočeský kraj

13.03.2020 08:00 - 14.03.2020 18:00
Stadion v Kollárově ulici, Kollárova 1008, Vlašim 258 01, Vlašim, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové ukázkové tréninkové jednotky.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 13.3. 2020 - (08:00 - 20.00 hodin)
sobota 14.3. 2020 - (08.00 - 18.00 hodin)
náhledový trénink 13.3. 2020 od 17:00

Lokality teoretické výuky – Stadion v Kollárově ulici, Kollárova 1008, Vlašim 258 01
Lokalita praktické výuky – Stadion v Kollárově ulici, Kollárova 1008, Vlašim 258 01

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu

Cena kursovného je 1.000,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Benešov - KB,a.s. č.ú. 107-306140217/0100. Do poznámek k platbě uveďte příjmení a jméno trenéra a ID FAČR.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý) formulář potvrzení je možné využít vlastní nebo přiložený formulář
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje