Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA licence C, Plzeň, Plzeňský kraj

17.02.2023 16:00 - 12.03.2023 16:00
Plzeň, Štruncovy sady 3, 323 00, Plzeň, Plzeňský kraj
Cena kurzu: 2500,- Kč

Kontaktní osoba:
Skála Jiří, skala@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) doklad FAČR C licence

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Plzeňského KFS - KB, č.ú. 35-9037020217/0100, VS uveďte 23 , zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a druh licence (FAČR C). Platbu proveďte až po vystavení faktury organizátorem kurzu.
Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (PKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) kurzu. NUTNO ZASLAT FAKTURAČNÍ ADRESU.Obsahová část:
Teorie -16,5 hodin
Praxe - 23,5 hodin
Kurz je zakončen elektronickým testem UEFA C licence (Certifikát C+)

Termíny konání: 17.-19.2.2023 a 12.3.2023
Dle informací organizátora čtyřdenního bloku.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje