Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení licence C, Velké Pavlovice, Jihomoravský kraj

14.01.2021 16:00 - 14.01.2021 20:00
Sportovní areál Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarzstanislav@seznam.cz
S sebou:
prohlášení ,,Covid 19" tiskopis v příloze
Foto pasového formátu
Platba :
převodem

Číslo účtu: 2401393959/2010
Variabilní symbol: ID FAČR
Částka: 300 KČ

Nebo na místě oproti dokladu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje