Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Planá, Jihočeský kraj

21.10.2022 16:30 - 23.10.2022 16:00
Fotbalový areál (hřiště) SK Planá, Planá 59, 370 01 (u Č. Budějovic)., Planá, Jihočeský kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Pulec Pavel, pulec@fotbal.cz
Kurz je otevřen pouze pro ženy (minimální počet přihlášených je 10 uchazeček). O případném zrušení kurzu z důvodu malého počtu přihlášených budou zájemkyně informovány po oficiálním uzavření registrací.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Jihočeského KFS, č. ú. 158071829/0600. Do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení.

Faktura se již nevystavuje.

Bližší informace níže:
Místo (způsob) konání výuky:
Prezenčně. Fotbalový areál (hřiště) SK Planá, Planá 59, 370 01 (u Č. Budějovic).
Blok výuky: pátek 21. 10. 2022 (16:30 – 19:00),
sobota 22. 10. 2022 (09:00 – 17:00),
neděle 23. 10. 2022 (09:00 – 16:00).
Výuka bude zahájena v pátek 21. 10. v 16:30 v místě konání. Prezence 16:00 – 16:30.
Přihlášení na kurz probíhá elektronicky na www.fotbal.cz /trenéři/elektronická přihláška na kurzy a semináře.
Cena kurzu stanovena Jč. KFS je 1.000,- Kč.
Platba kurzovného probíhá převodem na účet Jč. KFS – MONETA Money Bank, č. ú. 158071829/0600.
Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení.
I přes právě probíhající přátelská či mistrovská utkání v době konání kurzu, je k úspěšnému absolvování vyžadovaná 100% účast!!!

Uchazečky o studium před zahájením kurzu zašlou elektronicky na adresu pulec@fotbal.cz níže uvedené:

* potvrzení o zaplacení kurzovného
* výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
* lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (originál – max. 3 měsíce starý, psaný volnou
formou, popř. formulář ke zdravotní způsobilosti k TV a sportu)
* fotografii pasového formátu
* certifikát o absolvování on-line licence Grassroots leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) –
lze splnit i v průběhu kurzu

S sebou na kurz:
* občanský průkaz
* tréninkové oblečení a obuv

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje