Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení FAČR licence C, Předměřice na Jizerou, Středočeský kraj

27.09.2022 15:45 - 27.09.2022 20:00
SK Jizera Předněřice nad Jizerou, Předměřice na Jizerou, Středočeský kraj
Cena kurzu: 400,- Kč

Kontaktní osoba:
Huf Petr, Petr.huf@seznam.cz
Praktické ukázky cvičení her jsou doprovázeny výkladem.

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu GTM OFS Mladá Boleslav – Petr Huf, 731 635 614, Petr.Huf@seznam.cz

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek k platbě je nutné uvést jméno a příjmení a to i když bude za trenéra platit klub.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Pokud někdo platí ze soukromého účtu, nemůže požadovat vystavit fakturu na klub. Platbu v hotovosti proti příjmovému dokladu je nutné avizovat předem.

Doškolení trenérské FAČR C-licence se řídí Řádem trenérů (§13) - průkazy propadlé dlouhou dobu nejde obnovit účastí na jednom semináři.

Co budete potřebovat :
- starý trenérský průkaz FAČR„C“ licence
- leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
- v profilu leader certifikátu pak vloženou elektronickou fotku

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje