Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení FAČR licence C, Praha, Středočeský kraj

01.03.2023 15:00 - 01.03.2023 20:00
Presscentrum, Diskařská Praha 6 - Strahov, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Doškolení trenérů FAČR "C" - licence

Prezence účastníků (14:30 - 15:00)

Kdy: středa 1.3.2023 15:00 – 20:00
Kde: Presscentrum, Diskařská Praha 6 - Strahov


Uchazeči o doškolení musí předložit
• občanský průkaz
• starý trenérský průkaz

V rámci doškolení je třeba založit profil na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

V tomto profilu je kromě doplnění údajů vložit fotku (vyfotit se můžete mobilem a rovnou vložit do profilu) . Bez vložené fotky není možné vytisknout průkaz !

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře. Platba v hotovosti na místě proti příjmovému dokladu, nutno oznámit dopředu.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100,

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje