Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Mladá Boleslav, Středočeský kraj

14.03.2020 08:00 - 15.03.2020 18:00
9.ZŠ Pastelka, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav, 293 01, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové ukázkové tréninkové jednotky.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 14.3. 2020 - (08.00 - 18.00 hodin)
neděle 15.3. 2020 - (08.00 - 18.00 hodin)
náhledový trénink 23.3. 2020 od 17:30

Lokality teoretické výuky – 9.ZŠ Pastelka, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav, 293 01
Lokalita praktické výuky – 9.ZŠ Pastelka, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav, 293 01

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu

Cena kursovného je 1.500,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Mladá Boleslav - ČSOB,a.s. č.ú. 258234592/0300 známek k platbě uveďte příjmení a jméno trenéra a ID FAČR.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý) formulář potvrzení je možné využít vlastní nebo
přiložený formulář
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje